Ősagárd Község Polgármesterének

3/2020.(IV.24.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020.(IV.16.)

kormányrendelettel biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

 

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 8.§.(2) bekezdésében,

142/C.§ (1) bekezdésében és 143.§.(4) bekezdésének d.) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)

bekezdésének 14.pontjában meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§

2020.április 25-26.napjaira eső hétvégén, a humánjárvány tömeges

elterjedésének megelőzése érdekében Ősagárd bel – és külterületén turisztikai célból tartózkodni tilos.

2.§

A településen csak az állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező

lakosok tartózkodhatnak, melyet lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatnak.

3.§

Ez a rendelet 2020.április 25. napján ( szombat) 00.00 órakor lép hatályba és

2020. április 26. napján (vasárnap) 24.00 órakor hatályát veszti.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 24.

 

Agárdi András                         Dr. Császár Károlyné

polgármester                                     jegyző

 


Ősagárd Község Polgármesterének

2/2020.(IV.17.) önkormányzati rendelete

a kijárási korlátozás meghosszabbításáról szóló 118/2020.(IV.16.)

kormányrendelettel biztosított szigorúbb szabályok megállapításáról

 

A 40/2020.(III.11.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a

katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról

szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46.§.(4) bekezdésében, Magyarország helyi

önkormányzatairól szóló 2011.évi CLXXXIX. törvény 8.§.(2) bekezdésében,

142/C.§ (1) bekezdésében és 143.§.(4) bekezdésének d.) pontjában foglalt

felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontjában

Magyarország helyi önkormányzatairól szól 2011. évi CLXXXIX. törvény 13.§ (1)

bekezdésének 14.pontjában meghatalmazott feladatkörében eljárva a következőket rendelem el:

1.§

2020. április 18-19. napjaira eső hétvégén, a humánjárvány tömeges

elterjedésének megelőzése érdekében Ősagárd bel – és külterületén turisztikai célból tartózkodni tilos.

2.§

A településen csak az állandó lakóhellyel és tartózkodási hellyel rendelkező

lakosok tartózkodhatnak, melyet lakcímet igazoló hatósági igazolvánnyal igazolhatnak.

3.§

Ez a rendelet 2020. április 18. napján (péntek) 00.00 órakor lép hatályba és

2020. április 19. napján (vasárnap) 24.00 órakor hatályát veszti.

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetésének napja: 2020. április 17.

 

Agárdi András                         Dr. Császár Károlyné

polgármester                                     jegyző


RENDELETI FELHÍVÁS

Ősagárd község polgármestereként a koronavírus okozta vészhelyzetben az alábbi rendeletet hozom, amely a mai nap 2020.04.10. 17:00-tól lép életbe, és érvényes 2020.04.13. 20:00-ig.

Ősagárd község területére csak azon személyek jöhetnek be, akik:


- Ősagárd községben állandó vagy ideiglenes lakóhellyel rendelkeznek


- közeli hozzátartozójukat látogatják ellátási céllal


- élelmiszert, gyógyszert vagy haszonállatot szállítanak a faluba


A lakcímet érvényes lakcím kártyával, a hozzátartozó kapcsolatot a hozzátartozó nevével és lakcímével kell bizonyítani.


TURISZTIKAI CÉLBÓL A TELEPÜLÉSEN TARTÓZKODNI SZIGORÚAN TILOS!!


Együttműködésüket és fegyelmezettségüket megköszönve kívánok Kellemes Húsvéti Ünnepeket!

Maradj otthon!

Agárdi András polgármester