,,A gyermekek a szeretetben fejlődnek a legjobban"

,,A gyökerek persze nem látszanak, de tudod, hogy azok tartják a fát"

(Görög költ?)

Kis községünk egyetlen intézménye az Ősagárdi napköziotthonos óvoda, a mi óvodánk. Megfelelő körülmények között családias légkörben tölthetik itt óvodás életük mindennapjait a gyerekek.

Örömteli, kedves kis vidám, mosolygós arcú egyéniségek, kis emberkék zsivaja, életöröme

tölti be az óvoda épületét, udvarát. Személyi feltételeinek adottak: ekét óvónő és egy szakképzett

dajka, Korgyik katalin, Kati néni látja el a rájuk bízott gyermekek

óvodai nevelését. Örömmel adhatok hírt arról, hogy gyermeklétszámunk a 2006-2007-es

tanévben meg növekedett, 16 főre emelkedett. Reménységeink szerint a 2007-es évben még újabb óvodáskorú két gyermek beiratkozására kerülhet sor. Óvodánkat, mint fenntartó a községi

önkormányzat működteti. Az alapellátást nagyon szűkös állami költségvetésből tudja szinten tartani, s minden erőt megmozgat, hogy az esetleges pályázati lehetőségeket az óvoda

működése terén is kihasználja. A sikeres pályázati elbírálások összegeiből tudtuk, s tudjuk az óvoda játékeszközeit bővíteni, s arra törekszünk, hogy óvodánk mindenben megfeleljen

a kor követelményeinek. Óvodánkban szülői munkaközösség működik, melynek vezetője

Czobori Erzsébet, akit 2002-ben választottak megegyhangúlag az akkori szülők.

Áldozatos munkájával nagyban hozzájárul a község kulturális életéhez, ahol agyerekek, felnőttek

előadásait az ő általa készített jelmezek fémjelzik. Ezenkívül nagy szeretettel és gondoskodással

vigyázza az óvoda éves programjait.Az óvoda partnerkapcsolatai között jelentős szerepet tölt be a szülőkkel való kapcsolattartás. Közösek gondjaink, sikereink.

Az óvodai és a községi rendezvényeken az óvodás szülők már több éven keresztül bizonyították pozitív hozzáállásukat, aktivitásukat. Az óvoda kérései mindig pozitívmeghallgatásra találtak s találnak.Ezúton is szeretném megköszönni mindazoknak a szülőknek a segítségét, akik gondolataikkal,munkájukkal és adományaikkal az óvoda életkörülményeit szebbé és színesebbé teszik. Remélem, hogy az idejáró gyermekek óvodai nevelése elsősorban – a gyermekkorban legfontosabb – a játék megélése, az életkori sajátosságoknak megfelelő ismeretek megszerzése,

munka megtapasztalása, a közösségi élet tartalmas, szeretetteljes értékteremtő hatása

azonos értékrendeket, és megfelelő viszonyt alakít ki az óvodába járó gyermekek családjaival közösen. Bízom abban, hogy ez a jó légkör, partneri viszony továbbra isfennmarad az óvoda és a szülők között. Hiszen számomra nagyon fontos a közös gondolkodás, hogy együttes erővel

cseperedjenek fel gyermekeink, s majdan felnőttként értékes emberekké váljanak tágabb és szűkebb környezetüknek egyaránt. Hitvallásom, hogy a kiskorban eltöltött értelmi és érzelmi mag

megtermi gyümölcsét. Nagyon sok múlik a családi neveltetésen, de egyáltalán nem mindegy, hogy milyen társadalmi környezetben nőnek fel gyermekeink.

Ebben a rohanó, másikon átgázoló, értékrendeket elfeledő zűrzavaros világban meghatározó, hogy mit tud nyújtani az óvoda, az iskola, milyen tapasztalásokat vetít majd későbbi környezetük.


Remélem, hogy a munkatársaimmal közösen végzett hivatásunk, az óvodás korú gyermekek nevelése, amely oly sok örömet, de sokszor igazi kihívásokat, próbatételeket teremt számunkra

minden kisgyermeknél kamatozik, smeghozza a gyümölcsét, s szívesen gondolnak majd vissza,

hogy volt egy óvoda, ahol jó volt gyereknek lenni.

 

Óvoda

Vidovszki Andrásné
Óvodavezető