2018. November 21. Szerda, 07:18:39
Mai névnapos
Ma 2018. november 21. szerda,
Olivér napja van.
Holnap Cecília napja lesz.
Navigáció
Szllslehetsg!
DMRV ZRT

DMRV ZRT ügyfélszolgálat

A víz a jövőnk tükre!
Online Statisztika
Online vendégek: 2
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 4
Aktiválatlan tagok: 54
Legújabb tag: zoldmarti

Látogatók ma: 727
Online látogató: 2
Max. Onlinerekord: 33
Max. napi rekord: 11324
Látogatók tegnap: 3179
Látogatók a hónapban: 62622
Összes látogatók: 627579

Utolsó 24 órában: 
Magyarország időjárása
Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

UV térkép

UV térkép

Előrejelzés

Időjárás előrejelzésidokep.hu

?sagrdi krnika 2.vf 3-4. szm

?sagárdi

Krónika

A községi Önkormányzat közérdek? lapja II. Évfolyam 4. szám 2007. december

Szálljatok le, szálljatok le karácsonyi angyalok! Zörgessetek máma este minden kicsiny ablakot. Palotába és kunyhóba nagy örömet vigyetek: Boldogságos ünnepet!

Istent?l Áldott karácsonyi ünnepeket

Istent?l Áldott karácsonyi ünnepeket és kegyelemben gazdag, boldog új évet kíván: Agárdi András polgármester, a helyi és kisebbségi önkormányzat képvisel? testülete.

Kicsi Jézus (részlet)Gábor Éva

 

 

Napkeleti három király: Gáspár, Menyhért, Boldizsár

Kés? éjjel, vak sötétben ugyan bizony merre jár?

Kincset visznek teveháton: tömjént, mirhát, aranyat,

Fejük felett fényes csillag, az mutatja az utat.

Bandukolnak a pusztában, bennük béke, szeretet.

Császárt mennek látogatni? Nem. Egy pici gyereket.

Leborul a három király betlehemi jászolnál:

Ég küldötte, kicsi Jézus, a megváltónk Te volnál?

Eléd tesszük a szívünket mi szegény, rossz emberek,

Simogassad, gyógyítsad meg, Te menybéli kis gyerek.

Jászol mélyén, szalma között a kis Jézus felnevet,

Áldás van a mosolyában, megbocsátás, szeretet:

-- Nem érheti baj és bánat, ki engem szívébe zár;

Menjetek hát békességgel, Gáspár, Menyhért, Boldizsár!

Elrohantak a királyhoz ?sz szakállú, vén jósok,

Nagysüveges, köpönyeges varázslók és tudósok.

Heródes úr, nagy királyunk! Jaj! Hatalmad odavan:

Királya lesz a világnak, százszor nagyobb bárkinél

Nem lesz nyugtod trónusodon, amíg a kis Jézus él!

-- El? hát a katonákkal! Fusson a sok fegyveres!

Nem bújhat el sehová sem, kit egész sereg keres!

Tele is lett katonákkal minden utca, minden út,

Minden házat átkutatnak, minden várost és falut.

Ámde azért ne féljetek: Jézust ?k meg nem lelik,

Nem lelhetik, hisz haraggal, gy?lölettel keresik.

Jézus Krisztust megtalálni rossz szándékkal nem lehet,

De hit, jóság és megértés biztosan hozzá vezet!

Jó Isten a mennyországból égi angyalt küldött le

Akkoriban, hogy Heródes a kis Jézust üldözte,

Megmenteni a gyermeket, kicsi fiát, Jézuskát

S kikre bízta itt a földön: Józsefet és Máriát.

Szólt az angyal József ácshoz: ,,Alázattal hallgasd hát,

Amit mondok: jó Istenünk, a mi atyánk parancsát!

Haragszik a gonosz király, kinek neve Heródes,

Sok katona, egész sereg mind csak titeket keres.

Még ma éjjel indulj útnak, amilyen gyorsan lehet,

Egyiptomnak földjére vidd Máriát s a gyermeket.

Ne félj József, baj nem érhet az utadon semmilyen,

Minden vészben, nagy veszélyben, megsegít az Úristen.

? vigyáz rád, bármi bárhol történjék is teveled.

Indulj bátran, benne bízzál s van már néked fegyvered!\'\'

Kicsi Jézus családjával csacsiháton menekül,

Üldöz?i vad kezére, ne féljetek, nem kerül.

Mennek-mennek arrafelé, hol Egyiptom földje vár,

Drága terhét féltve viszi Fülesük, a h? szamár.

Kis batyuba van bekötve minden földi vagyonuk,

Pár szál ruha, ácsszerszámok, fúró, f?rész, szeg, gyaluk.

Nincsen pénzük, földi kincsük, szegények ám ?k nagyon,

De akik egymást szeretik, minek azoknak vagyon?

Gyermekére, Jézuskára rámosolyog Mária,

Nem kell neki aranyékszer, -- hisz itt van a kisfia.

József, az ács nézi ?ket, jó Istennek hálát ád,

Boldog, hogy így együtt lehet egymással a kis család.

Bármennyit kell szenvedniök, a szeretet er?t ad.

S akik h?ek, akik bíznak, Isten azokkal marad.

Igaz hite megmentette a bajtól József ácsot,

Megmenekült, mert követte az isteni tanácsot.

 


ISTEN HÁROM AJÁNDÉKA

„Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek; mindazokat, akik hisznek az ? nevében, akik nem vérb?l, sem a test, sem a férfi akaratából, hanem Istent?l születtek.”

János evangéliuma 1, 12-13.

Isten egyetlen és legdrágább ajándéka a világ megváltására az Úr Jézus Krisztus, aki több mint 2000 esztend?vel ezel?tt egy ártatlan zsidó csecsem?ben a Dávid városában Betlehemben testet öltött. Az ? világra jöttét ünnepeljük minden Karácsonykor, hiszen tudjuk: értünk áldozta fel önmagát, hogy b?neink miatt ne kelljen kárhozatra jutnunk. ?benne tehát vagyunk a megajándékozottak! Mi az a három ajándék, amely örömöt okoz nekünk? Az els? ajándék az, hogy befogadhatjuk ?t a szívünkbe. Jézust egykor és ma is kevesen fogadják be, azaz nem adnak életükben helyet és teret a számára. Bizonyára a legtöbb ember sokat hallott már Krisztusról. Információja, ismerete b?ven van róla! Mégsem fogadják be szívükbe, hogy ott munkálkodhasson! Megszületett-e már Jézus, kedves olvasóm szívében? „Semmit sem használna neked, ha százszor is megszületne Krisztus Betlehemben, de benned egyetlen egyszer sem!” (Angelus Silesins) Jézus belül akar lenni létünkön, megajándékoz saját magával és uralmat vesz az életünk felett, hogy békéje, ereje, világosságot teremt? hatalma birtokba vehesse szívünket! Amikor ez megtörténik, a hit megfogamzik a szívünkben és mint egy anyaméh a születend? új életnek helyet ad. Így kapjuk meg a második ajándékot, felülr?l születve Isten gyermekeivé lehetünk! Jézus befogatásának következménye tehát az, hogy teljes hatalmat nyerünk arra, hogy Isten fiának neveztessünk! Nincs emberi hatalom, mely ezen a világon képes lenne az embert szívében – lelkében átalakítani, új érzés – és gondolatvilágot teremteni benne, de Megváltónkban éppen ezt kapjuk! Jézus a neki adott hatalommal ruházza fel azokat, akik ?t befogadják, vagyis a nevében hisznek! Ez megtörténhet mindenkivel, aki engedi, hogy szíve éppen ezen az ünnepen jászol legyen! A harmadik ajándék, amit a karácsonyi gyermekben átvehetünk Istent?l az isten Lelkének a vezetése. Nem vagyunk többé árvák, tanácstalanok, mert a Szent Lélek bennünk él. Bölcsessége, vigasztalása, védelme, ajándékai rendelkezésünkre állnak! A Szentháromság titka ez! Isten, a hármasságában is egy Isten, önmagát osztja szét közöttünk! Értjük-e vagy legalább megsejtjük-e ezt a CSODÁT, amikor KARÁCSONYKOR kéz a kézben énekeljük a „Csendes éj!-t! Legyen ilyen megajándékozott, csodálatos ünnepünk!

Sz?kéné Bakay Beatrix

evangélikus lelkipásztor


Ch. E. Cowman : Az órásm?helyben

Egy órásm?helyben a polcra tettek egy éppen elkészült kis órát. Ott állt két id?sebb óra között, amelyek buzgón ketyegték másodperceiket.

Úgy, most tehát rajtad a sor – mondta az egyik a kett? közül. – Sajnállak! Most ugyan vidám vagy, de várj csak, majd ha egy évben több mint 31 milliószor ketyegsz, akkor er?d végén leszel.

Micsoda, 31 milliószor ketyegni!! – kiáltott ijedten az újonnan jött. – Arra sosem volnék képes! _ és kétségbeesésében azonnal meg is állt.

Ekkor beleszólt a beszélgetésbe a másik óra:

Te buta jószág, minek hallgatsz ilyen szóbeszédre? Nincs semmi baj. Egyszerre mindig csak egyet kell ketyegned. Próbáld meg újra, ugye, ez nem is nehéz? És most még egyet, ezt is ugyanolyan könnyen, és most csak így mindig tovább.

Ó, hát ez egyenként nem is nehéz! Akkor újra kezdem! – kiáltott megkönnyebbülve az új óra. Összeszedte magát, és bátran ketyeget tovább, egyszerre mindig csak egyet. Nem számolta sem a napokat, sem a hónapokat, de az év végére több mint 31 milliót ketyegett, és szinte észre sem vette.

Bárcsak mi, keresztyének is csak egyik másodpercet a másik után vennénk, és nem az egész évet egyszerre! Az Úr imádáságában a „ mindennapi ” szükségekr?l van szó / Máté 6,11./ „ Ne aggódjatok tehát a holnapért, mert a holnap majd aggódik magáért: elég minden napnak a maga baja”- mondja az Úr / Máté 6.34/ És az ígéret négyezer év után is érvényes:”…élteden át tartson er?d!” / 5.Mózes 33,25/

Misják Mihályné


A SZERETET ÜNNEPE

Minden évben, mikor közeledik a Karácsony, lázas készül?désbe kezdünk, tervezgetjük kit, milyen ajándékkal lepünk meg, mi legyen az ünnepi menü, milyen sütemény kerüljön az asztalra. Ismét szóbahozzuk: közeledik a szeretet ünnepe! És próbálunk ennek szellemében gondolkodni, beszélni, cselekedni. Megbocsátunk azoknak, akikre év közben valamiért megharagudtunk, próbálunk kedvesek lenni mindenkihez, hiszen itt a szeretet ünnepe!

És nagyon jól van ez így!

De belegondoltunk már, hogy hányszor elhangzott az is ilyenkor: ne csak erre a pár napra szóljon ez az érzés? A megbocsátás, összeölelkezés, kedvesség, szeretet, - talán még azok felé is, akikre év közben rá sem nézünk, akikre nem jut igazán id?nk, vagy akikhez nincs egy jó szavunk sem. Igen. Sokszor próbáltuk már megtartani a Karácsony estéjén szinte mindenkit rabul ejt?, varázslatos szeretetet a szívünkben. Csak közben arra nem gondolunk, hogy miért, kiért is hívjuk így ezt a téli ünnepet?

„Mert úgy szerette Isten e világot, hogy az ? egyszülött Fiát adta, hogy valaki hisz ? benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen”. (János 3, 16.)

Jézus Krisztus született meg ezen az éjszakán. Erre emlékezünk, ezt ünnepeljük.

„Méltó a megöletett Bárány, hogy vegyen er?t és gazdagságot és bölcsességet és hatalmasságot és tisztességet és dics?séget és áldást.” (Jel. 5, 12.)

Csak Isten az, aki megváltoztathatja szívünket, hogy abba „egész évi”, „egész életünkön átível?” szeretet költözzön embertársaink és Isten felé egyaránt.

Ha magunkba nézünk, láthatjuk mennyire híján vagyunk szeretetnek, jóságnak, türelemnek, h?ségnek, örömnek, békességnek, megbocsátásnak. Látjuk - még ha nem is valljuk be még magunknak sem – saját romlottságunkat. Még sokszor saját szeretteinkkel való viselkedésünk sem békességre visz, nem a feltétel nélküli szeretetet tükrözi. De a jó hír Karácsony estén, és az év bármely napján immár két évezrede:

„Bizonyára igazért is alig hal meg valaki; ám a jóért talán csak meg merne halni valaki. Az Isten pedig a mi hozzánk való szerelmét abban mutatta meg, hogy mikor még b?nösök voltunk, Krisztus érettünk meghalt.” (Róma 5,7-8.)

Ha odafordulunk Istenhez, megbánjuk b?neinket, és behívjuk Jézust a szívünkbe, hogy ezentúl ? legyen az Úr az életünkben; Isten Igéje legyen a mér?zsinórja minden gondolatunknak, szavunknak, tettünknek, h? és igaz ? és „meggyógyítja minden betegségünket, megbocsátja minden b?nünket” (103. Zsolt. 3.)

„Az által lett nyilvánvalóvá az Isten szeretete bennünk, hogy az ? egyszülött Fiát elküldte az Isten e világra, hogy éljünk általa.” (1. János 4, 9.)

Új életet kezdhetünk – Istennel, új szívvel, új lelkülettel, és végre – és csakis így, mert ? tesz minket alkalmassá erre – betölthetjük régi vágyunkat: szerethetünk egész évben, „hosszút?résben, szívességben, Szent Lélekben, tettetés nélkül való szeretetben”! (2. Kor.6,6.)

Ezúton kívánok mindenkinek áldott, Krisztus szeretetében teljes Karácsonyt a Draskóczy család nevében: Draskóczyné Orsi


Szüret

Községünk egyik nevezetes és népszer? hagyománya a szüreti felvonulás. Az idei rendezvényen Jasenie, szlovák társközség meghívott vendégei is részt vettek, s a kulturális programokon belül énekkaruk mutatkozott be nagy sikerrel.

A népviseletbe öltözött felvonulók élén Bondor Csaba és felesége Piller Kinga nagyszer?en látta el a bíróra és a bírónéra háruló feladatokat. ?ket a jaseniei vendégek követték, s a helyi népviseleti csoport a zenekarral zárta a sort.

A szüreti m?sort a t?zoltószertár el?tti téren kísérhette végig a közönség.

Az óvodások és az iskolások szlovák m?sorral is köszöntötték az érdekl?d?ket s a szlovák vendégeket. A jaseniei énekkar vidám szlovák dalcsokrot adott el?. A helyi színjátszó társulat egy rövid jelenettel szórakoztatta a közönséget. A m?sort az erre az alkalomra alakult n?i néptánccsoport zárta, hol karikázót, csárdást, marsot láthatott a tisztelt egybegy?lt lakosság és az érdekl?d? idelátogató vendég.

A délutánt a faluházban megtartott vendégfogadás zárta, ahol a szlovák vendégek ismét dalra fakadtak. A vacsora után megtekintették a múzeumot és jó szokáshoz híven a további viszontlátás reményében búcsúzkodtak.

A szüret záróeseménye a kiváló hangulatú bál volt, ahol a felvonulók, az ünnepl?k hajnalig mulattak.


FELHÍVÁS

Az idei év szeptemberében megalakult a helyi néptánccsoport. A néptáncos összejöveteleket minden héten, szerdán este 19:00-i kezdettel a faluházban tartjuk. Oktató Kozák Katalin hivatalos táncpedagógus. Minden korosztályt szeretettel várunk és hívunk!


Egy kiállítás képei

Községünkben el?ször került sor „Kis községünk nagy mesteri” címmel egy kiállítás megrendezésére. Az eseményre október 23-án került sor a faluházban, ahol nagy szeretettel vártuk a kiállítókat és az érdekl?d?ket. Nem titkolt gondolatunk az volt, hogy a község lakói bemutathassák ügyes kezük munkáját, s az esetleges szabadidejükben készült bárminem? alkotások, egy szervezett bemutatón is dicsérjék az alkotó kezeket. Nem utolsósorban pedig azzal is tudjunk büszkélkedni, hogy milyen ügyes kez? és kreatív emberek élnek községünkben.

A kiállítási anyag nagyon gazdag volt. A kézm?vesség majdnem minden technikájába betekintést nyerhettünk (vessz?fonás, fafaragás, kötés, hímzés, népviselet, varrás, esztergálás, drótfonás, kreatív alkotások, makettek, virágkötészet, vasöntés, subázás). Nyomtatásban megtekinthet? volt az ?sagárdi honlap. Különböz? ábrázolási technikák elevenedtek meg (fotók, festmények, grafikák, tus és szénrajzok, gobelinek), s még a konyham?vészet két remekm?vébe is belekóstolhattunk (torták).

A kiállítás még egy hétig volt megtekinthet?. Tudomásunk szerint sok érdekl?d?t, látogatót vonzott ez a rendezvény. Reméljük, hogy kezdeményezésünk pozitív visszhangra talált s a jöv?ben is számíthatunk a lakosság érdekl?désére, mind a kiállítók és a látogatók részér?l is.

Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik alkotásaikkal, munkájukkal hozzájárultak e rendezvény sikeréhez.

Kiállítók: id. Benyó Mihály, Bilek Györgyi, Bilek István, Bodnár Sándorné, Czobori Erzsébet, Czobori Mihályné, Draskóczy Gábor, Draskóczyné Dinnyés Orsolya, Gy?ri Dorottya, Gy?ri Márton, Gyuricza Pál, Gyuricza Pálné, Gyuricza Zoltán, Hajdúk András, Hajdúk János, ifj. Hajdúk Mihály, özv. Holicza Mihályné, Keczkó János, Keczkó Jánosné, Keczkó Pál, Kindricz Eszter, Kindricz Tünde, ifj. Korgyik Pál, Lestyán Jánosné, özv. Lestyán Mihályné, Péntek Zsuzsanna, Péntekné Benyó Zsuzsanna, Petyánszki Andrásné, Petyánszki Jánosné, Pijár Mária, Pijár Zsuzsanna, Szelszki János, Szelszkiné Bátyi Lívia, özv. Vachó Andrásné, Zöld Zoltán


Megemlékezés

Az 56-os forradalom 51-ik évfordulóján ünnepi megemlékezést tartott a faluházban a községi önkormányzat. Megnyitó beszédében Balla Mihály országgy?lési képvisel? méltatta az ünnep jelent?ségét, emlékezve a forradalmárokról, azok eszmeiségér?l. A helyi óvodások versekkel, énekekkel, a színjátszó csoport tagjai aktuális irodalmi m?sorral adóztak az ünnep emléke el?tt. A megemlékezést Agárdi András polgármester úr az ünnepet méltató szavai zárták.

Ady Endre: ?rizem a szemed

Már vénül? kezemmel

Fogom meg a kezedet,

Már vénül? szememmel

?rizem a szemedet.

Szokásainkhoz és hagyományainkhoz híven idén is megemlékeztünk a községünkben él? id?sebbekr?l. November 23-án az önkormányzat m?sorral egybekötött vendéglátásra hívta és nagy szeretettel várta a nyugdíjas korú lakókat a faluházba. Sajnos a megjelentek száma is arról árulkodott, hogy egyre kevesebb nénit, bácsit köszönthettünk ezen a megemlékezésen. Agárdi András polgármester úr köszönt?jében szeretettel és tisztelettel üdvözölte a megjelenteket. Megemlékezett azokról, akik már sajnos nem lehetnek közöttünk. Külön jókívánságait fejezte ki azoknak, akik idén töltötték be 60-, 65,- 70-, 75,- 80,- 85-ik életévüket. Szeretettel emlékezett meg községünk legid?sebb n? és férfi lakosáról Dobos Mihálynéról és Laczkovszki Andrásról.

Ezúton is gratulálunk és Isten áldását kérjük.

A köszönt? elhangzása után az óvodások, iskolások és a helyi népdalkórus kedveskedett a megjelent kedves vendégeknek.

Ebben a rohanó, humánus emberi mivoltunkat sokszor meghazudtoló világban nagy szükség van az ilyen ünnepi alkalmakra. Legalább pár órára „lassítunk”, emlékezünk és ünnepelünk. Talán gyermekeinket így is neveljük arra, hogy az id?sebb embereket is tisztelni, megbecsülni és szeretni kell, mert ?k adták, adják múltunkat, hordozzák a sokszor küszködéssel teli jelent és indítják el jöv?nket.


Itt járt a Mikulás

Idén egy nagyon víg kedély? Mikulás látogatott el a Faluházba, ádvent második vasárnapján, a gyerekek nagy örömére. Hivatalosan délután három órakor érkezett. Zsákja a helyi szlovák Kisebbségi Önkormányzat által adományozott mikuláscsomagokat tartalmazta. Meglepetésként egy mesét is hozott, amely egy elveszett játékelefánt történetér?l szólt. A mesejelenetet az óvodás gyermekek szülei Bender Judit, Kraft Mónika, Tabicsné Orbán Éva és a helyi szlovák önkormányzati képvisel? Kindricz Eszter mesebábok segítségével vitték színre. A mese el?adás után az óvodás gyerekek kedves m?sorral örvendeztették meg a Mikulást, aki örömében táncra is perdült. Az iskolások színeiben Tabics Márta furulya játékával kedveskedett a közönségnek. Holicza Rita, Bagdán Péter, Helisz Zsófia és Magyari Noémi énekkel köszöntötte a Mikulást.

Ezután került sor a csomagok kiosztására a gyermekek rendezett soraiban. A Mikulás zsákja a feln?tteknek is tartogatott meglepetést. Vidám, egyszemélyes jelenetében mesélte el, hogy s mint készül?dött erre a napra. A közönség nevetéssel és tapssal hálálta meg a produkciót.

A háttér munkálatokban a díszítésben, a csomagolásban segítséget nyújtott Bilek Györgyi, Kraft Mónika, Kraft Zsolt, Korgyik Andrea. Munkájukat, fáradozásukat ezúton is tisztelettel köszönjük. Az ádventi koszorút Bender Judit, a karácsonyfát Kindricz Pál ajánlotta fel, amit ezúton is szeretnénk megköszönni.

Reméljük, hogy a Mikulás jöv?re is ellátogat hozzánk és ilyen kedves, vidám örömteli délutánnal ajándékozza meg a gyermekeket és a feln?tteket egyaránt.


Óvodai hírek

Szeptember új szül?i munkaközösségi vezet?ket választottak az óvodás gyermekek szülei. A tisztségeket Koczur Tiborné, Korgyik Andrea és Kraft Mónika tölti be. Munkájukhoz sok sikert kívánunk.

Szül?i kezdeményezésre úszásoktatáson vesz részt öt óvodás és egy els?s gyermek, a váci uszodában. Az oktatás tandíját a szül?k finanszírozzák. A Vácra való bejutás, azaz az utaztatás költségét az önkormányzat vállalta át.

Az óvodai karácsonyfa alá sok új játék került a gyerekek nagy örömére. Az évek során megkopott és elhasználódott csoportszobai játékokat pályázati pénzb?l és önkormányzati segítséggel tudtuk felújítani és b?víteni.

Minden kedves olvasónak áldott karácsonyt és kegyelemben gazdag boldog új évet kívánunk: Az óvoda gyermekei és dolgozói.


Egy karácsonyi hagyomány ?sagárdon

A „régi világban” nem is olyan nagyon régen a karácsonyt egy helyi népszokással a csidákálással is ünnepelték.

A szenteste délutánján a gyerekek a házak ablakai alá jártak énekelni, csidákálni a lakókat köszönteni. Ilyenkor a gyerekek az édesanyjuk által varrt kötényt kötöttek maguk elé, hogy ebbe gy?jthessék a kapott ajándékokat. Minden ház ablaka alatt megálltak s a következ? rigmusokkal köszöntötték a ház népét és énekeltek:

Narodiv sa nám spasitel

Jézuš Kristus vikupit?el

Mária pana precistá

Porodila Pána Krista

Plienkamiho cbvinula

Do jesli?ek poloila

Di pastijery pásli v nci

Prisiel a?iel boskej noci

Di pastijery nebajt?e sa

Ale sto ho radujt?e sa

e sa nám narodil spastit?el

Jézuš Kristus vikupitel


Pályázati híreink 2007.

Magyarországi Szlovákok Szövetsége Közhasznú Alapítvány

Pályázó: óvoda

Nyert összeg: 30.000 Ft

Felhasználás: népviseleti ruhák beszerzése

Pályázó: Faluszépít? és Hagyomány?rz? Egyesület

Nyert összeg: 200.000 Ft

Felhasználás: hangosító berendezés beszerzése

Nemzeti Civil Alapprogram

Pályázó: Önkéntes T?zoltó Egyesület

Nyert összeg: 100.000 Ft

Felhasználás: m?ködési célra

Pályázó: Faluszépít? és Hagyomány?rz? Egyesület

Nyert összeg: 242.000 Ft

Felhasználás: m?ködési célra

Nógrád Megyei Közoktatási Közalapítvány

Pályázó: óvoda

Nyert összeg: 30.000 Ft

Felhasználás: tanulást segít?, képességfejleszt? játékok beszerzése


Anyakönyvi hírek

2007. IV. negyedévben hunyt el:

>Húsvéti Balázs


2007-2008 évi ?szi bajnokság eredményei

?sagárd-Tolmács 4:3

?sagárd-Tereske4:3

?sagárd-Drégelypalánk3:1

?sagárd-Borsosberény4:1

?sagárd-Rétság3:5

?sagárd-Bernecebaráti3:5

Vámosmikola-?sagárdfélbeszakadt

?sagárd-Legénd3:3

Nógrád-?sagárd2:2

?sagárd-Fels?petény5:1

Szátok-?sagárdfélbeszakadt


F E L H Í V Á S

Kérjük azon olvasóinkat, akik közérdek? információkat vagy személyes gondolataikat írásos formában szeretnék közölni a helyi újságban, írásaikat névvel ellátva az önkormányzat hivatalába, az óvodába vagy a következ? e-mail címre jutassák el. osagardi.kronika@gmail.com


?sagárdi krónika a helyi önkormányzat közérdek? lapja

Felel?s kiadó: Agárdi András

Lapszerkeszt?k: Kindricz Eszter

Vidovszki Andrásné

Megjelenik: negyedévente, példányszám 130 db

A lap ingyenes!

Idézetek
(Humor): Az élet túl rövid ahhoz, hogy átlagos legyél.
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Ízelítő képeinkből
Támogatónk
Ősagárd Község Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapjának megtekintéséhez kattintson IDE

Hírek

Tv műsor
Most megy a TV-ben