2018. November 21. Szerda, 07:38:40
Mai névnapos
Ma 2018. november 21. szerda,
Olivér napja van.
Holnap Cecília napja lesz.
Navigáció
Szllslehetsg!
DMRV ZRT

DMRV ZRT ügyfélszolgálat

A víz a jövőnk tükre!
Online Statisztika
Online vendégek: 4
Online tagok:
Nincsenek online tagok jelen


Regisztrált tagok: 4
Aktiválatlan tagok: 54
Legújabb tag: zoldmarti

Látogatók ma: 776
Online látogató: 4
Max. Onlinerekord: 33
Max. napi rekord: 11324
Látogatók tegnap: 3179
Látogatók a hónapban: 62671
Összes látogatók: 627628

Utolsó 24 órában: 
Magyarország időjárása
Hőtérkép

Hőtérkép

Felhőtérkép

Felhőkép

Széltérkép

Széltérkép

UV térkép

UV térkép

Előrejelzés

Időjárás előrejelzésidokep.hu

?sagrdi krnika IV. vf 2.szm

?sagárdi

Krónika

 

A községi Önkormányzat közérdek? lapja

IV. Évfolyam 2. szám  2009. december


Kegyelemben gazdag,

áldott karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kíván:

Agárdi András

polgármester

a helyi képvisel? testület

és a helyi szlovák kisebbségi

képvisel?testület tagjai.


 

 

„Áldott, békés karácsonyt! Hoztuk az angyali vigaszságot!”

 

 

Ezzel az örömteli köszöntéssel hirdették régen a házról házra járó betlehemez? ifjak, feln?ttek karácsony csodáját. Azt a csodát, amely 2000 évvel ezel?tt megtörtént, ami azóta igazi ünneppé vált a világban. Játékukban az angyalok üzenetét vitték, akik áldást és békességet énekeltek Betlehem mezején a pásztoroknak: „megszületett az Úr Krisztus”. Beteljesedett az ézsaiási prófécia, amely a sötétségben járóknak, a halál árnyékában él?knek ígért az Isten: „gyermek születik nekünk, fiú adatik nekünk”.

Isten kegyelméb?l áldott és békés ez az ünnep. Ezért az a régi ének, az „áldott, békés karácsonyt!” köszöntés, ma is aktuális – Isten cselekvése miatt. Ahogyan akkor Betlehemben, úgy ma is örömet hozva munkálkodik a világban. Az ? nagy csodája, hogy ezt az ünnepet idén is elkészítette számunkra. Mert mi díszbe öltöztethetjük feny?fáinkat, otthonainkat, asztalainkat, szíveinket is, megtehetünk az ünnepért mindent, hogy ünnep legyen, akár er?nkön felül is, de az igazi öröm mégis csak akkor éri el szíveinket, ha ? hozza el. Csak ? tudja megteremteni azt az ünnepet, amire mi képtelenek vagyunk.

? adja meg mindezt kegyelmesen nekünk, többet is, mint amire vágyunk, mint amit el tudnánk képzelni: belép otthonainkba, áldást és békességet hozva. Mi sokszor csak azt látjuk, hogy az áldás azt jelenti, hogy minden tervünk sikerül, növekszünk kincseinkben. Békesség alatt pedig pusztán a nyugalmunkat, pihenésünket értjük. Az isteni több pedig ezt jelenti: ? önmagát adja. Ebben a közelségben többet kapunk, mint amit terveztünk: szó szerint több lesz a mindennél; a békességben pedig nem a megérdemelt pihenés éri el szívünket, hanem az Istennel megbékélés. Karácsonynak az igazi evangéliuma, örömhíre, hogy Isten beleszületett ebbe a világba. Ezzel kezd?dött el Isten embert megváltásának földi története. Az örömünk róla szól. Nem egy kisgyermek születését ünnepeljük, hanem Isten hozzánk érkezését. Azt, hogy ég és föld, Isten és ember találkozott. Innen indul karácsony csodája, ami a megváltásunkban éri el igazi fényét. Ezért lesz minden áldott, minden békés, minden ünnep. Karácsony titka nem gyermekmese, hanem az ÉLET története.

Ezért érezzük, és tudjuk, hogy karácsony a szeretet ünnepe. Mégpedig nem az emberi szeretet ünnepe, hanem az isteni szereteté, amely minden embert át akar ölelni. Azt akarja, hogy „minden ember üdvözüljön és eljusson az igazság megismerésére”. Az egész világot meg akarja menteni, ebbe az egész világba én is beletartozom. Nem véletlen, hogy ilyenkor még a legkeményebb szív is ellágyul, még azok is megpróbálnak örömöt szerezni egymásnak, akik különben az egész évet úgy élik le egymás mellett, mintha idegenek lennének, és nem is tartoznának egymáshoz. Mert minden emberi szeretet, amely ezen az ünnepen beragyogja a világot, csak visszfénye annak a betlehemi ragyogásnak, amely egykor az éjszaka sötétjében bóbiskoló pásztoroknak kijelentette Isten csodálatos nagy szeretetét.

Ezért a szeretetért lett karácsony ünneppé számunkra is, elhozva áldását, békéjét mindannyiunknak. Hiszen az a Valaki érkezett ma is hozzánk, akit így neveznek: Csodálatos Tanácsos, Er?s Isten, Békesség Fejedelme – Krisztus Jézus, a mi Urunk.

 


 

 

 

 

Csia Lajos: Betlehemi éjjel

(részletek)

 

Ott jártam egy éjjel Betlehem mezején,

Nyomasztó éjszaka, hidegség, semmi fény.

Veszett reményekkel, kínnal vánszorogva,

Emberi közönyt?l majdnem megfagyasztva.

Rám ült az éjszaka minden félelmével:

Pásztorokat láttam küszködni az éjjel.

Nyugtalan volt a nyáj, s mint kit rossz sejtés hajt,

Álmatlan, virrasztva lesték a hajnalt.

 

S egyszerre az éjjelt fény ?zte szerteszét,

Denevérszárnyakon menekült a setét.

Gondok szellemhadán gy?ztek jó szellemek,

S angyalszó hallaték:”Örömöt hirdetek!

Békesség a Földön, dics?ség az égnek,

Áldás kis Betlehem csodás szülöttének,

Kit ember közönye istállóba kizárt,

Menjetek csodálni az egyszülött Királyt!

 

Betlehem mezején jártam éjjel újra,

Még mindig sötét volt, a fény elt?nt bújva,

Még mindig gondok nyomták szegények lelkem,

Majd megvett a hideg emberi közönyben.

 

 

Rám ül az éjszaka minden félelmével:

Embereket látok küszködni az éjjel,

S kit ember közönye istállóba kizárt:

Nem tisztelik ma sem az egyszülött Királyt.

 

Nyugtalan ember-nyáj közepén virrasztva,

Emberi közönyt?l majdnem megfagyasztva

Keresnek kevesek fényt az éjszakában:

Derül-e még hajnal e sötét világra?

 

…..

 

Mert jönni fog az égb?l felhasadó fénnyel

Szellemszárnyon még egy betlehemi éjjel,

S mint mikor a homályt a kel? nap tépi,

Akkor az éjjelb?l fényl? sereg lép ki.

 

…..

 

S mintha lepel hullna le rejtett szívekr?l,

Béke hírnöke lesz sok-sok üldözöttb?l.

S kikre nem hallgatott eddig a vak világ,

Készítik mindenütt a béke új útját.

Ami fent volt, lent lesz, mi dics? volt, aljas,

S minden felett lesz egy ünnepelt Hatalmas,

A megvetett Király, Ura Ura: Jézus!

Istennek dics?ség, Földnek béke: Jézus!

 


 

 

 

Új falugondnoki autóbuszt kapott a falu

A Mez?gazdaság és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatot írt ki a kistérségi közösségi szolgáltatások fejlesztésének támogatása jogcímre – uniós alapból- melynek keretében pályázatot lehetett benyújtani a falugondnoki autóbusz cseréjére.

A pályázatot elkészítettük, melynek az elbírálása eredményeként 8.538.000,-Ft pályázati támogatást nyertünk el.

A pályázat keretében Volkswagen Transporter Kombi 1,9 TDI tipusú mikrobusz vásárlására pályáztunk, melynek a vételára 10. 097.000,-Ft volt.

A pályázaton nyert összeg és a vételár különbözetét saját er?b?l finanszíroztuk, melynek fedezetét a régi TOYOTA mikrobusz 1.500.000,-Ft-os eladási ára majdnem teljes mértékben fedezte.

A pályázat eredményeként a településen már jól bevált szolgáltatás m?ködtetésére hosszú távon megfelel? gépjárm?vet tudtunk beszerezni.

Agárdi András

polgármester

 


 

Nem javultak s?t tovább nehezedtek a kis önkormányzatok gazdálkodási körülményei

 

A 2009-es évben önkormányzatunk a megel?z? évhez képest tovább romló körülmények között kellett, hogy gazdálkodjon.

A m?ködéshez biztosított normatívák az országgy?lés által elfogadott állami költségvetésben nem követték az inflációt s?t bizonyos területeken pl. óvodai ellátás, oktatás némileg sz?kültek is.

A csökken? bevételek illetve finanszírozással szemben a m?ködési költségek-energia, élelmiszer stb.- ára növekedett, mind e mellett az országgy?lés év közben az ÁFA mértékét is fölemelte 25 %-ra, amire semmiféle kompenzációt nem biztosított részünkre.

Az elvárások szerint a m?ködtetéshez szüksége plusz bevételeket az önkormányzatnak saját bevételei növelésével kell el?teremteni. Ha erre nincs lehet?ség, mint ahogy ez a mi településünk esetében is igaz, úgy azt javasolják, hogy a nem kötelez? feladatokat –pl. sporttámogatás, óvodai ellátás, fels?fokú intézményekbe járók támogatása- el kell hagyni.

Önkormányzatunk alapvet? feladatának tekintette az év során, hogy még racionálisabb és takarékosabb gazdálkodással a saját bevételek némi – a lehet?ségeket szinte meghaladó- növelésével biztosítsa az eddig elért, és a lakosság által megszokott ellátások finanszírozását, vagyis azt, hogy a központi akarat ellenében nem léptünk vissza ellátásokat nem szüntettünk meg.

Továbbra is elképzelhetetlennek tartjuk, hogy az egyetlen saját m?ködtetés? intézményünket a Napközi Otthonos Óvodát megszüntessük, s ezzel a pici gyerekeket is napi ingázásra késztessük.

A közérzet, a településen való élet komfortosabbá élhet?bbé tétele érdekében els?sorban pályázati források felhasználásával és a lakosság összefogásával, törekedtünk olyan rendezvényeket szervezni, amelyek nem csak a település lakói számára jelentettek élményt, szórakozást, hanem a közelr?l és a távolabbról érkez?k részére is emlékezetesek voltak.

Amit a településen eddig fejlesztésben elértünk azt minden esetben pályázati pénzb?l tudtuk megvalósítani, úgy, hogy a saját er?t a település lakói munkával vagy esetleges anyagi segítséggel biztosították.

Mivel rossz anyagi helyzetünk miatt ez az egyetlen út a fejlesztési lehet?ségek biztosítására, minden lehetséges pályázaton részt veszünk, bár ezek eredménye egyre kisebb, mivel közismert hogy az elbírálás során több esetben nem a pályázat tartalma, hanem a pályázók, az elbírálók által meghatározott beállítottsága volt a mérvadó.

Sajnos reményeink, a napokban elfogadott 2010 évi költségvetés számainak ismertében, tovább romlottak, egyre nagyobb küzdelmet kell folytatnunk azért, hogy a település életképes maradjon.

Agárdi András

polgármester

 


 

Majális

2009. május 3-án az önkormányzat szervezésében ünnepelte a község a Majálist. A nagyszínpadon meghívott fellép?k szórakoztatták az érdekl?d?ket. Az Ipolytölgyesi amat?r színjátszó csoport tagjai, A hét meggyötört törpe c. kabarétréfát adták el?, szórakoztató és vidám jelenetekkel egybekötve. A délután zenei produkciójáról Zsuzsi és Orsi gondoskodott, s teremtett jó hangulatot.

 


 

Gyermeknap

Június 1-én Pünkösd hétf?jének délutánján ünnepeltük a gyermeknapot. A gyermekek szórakoztatásáról az önkormányzat felkérésére a Sajtkukac együttes gondoskodott. A faluház nagytermében jó hangulatban telt a délután. A m?sorban megzenésített gyermekversek, ismert gyermekdalok hangozottak el. Az együttes felkérésére önkéntes alapon kiválasztott gyermekek is megszólaltathatták a hangszereket. A közös zenélés nagy élmény volt a gyermeknapon résztvev? gyermekek számára.

 


 

Hagyományaink

Nézsán június 20-án a falunapon a környez? települések bemutatkozását hirdették meg a rendez?k.

A környez? községek ízelít?t adhattak a településre jellemz? kulturális értékeikb?l. ?sagárdot a helyi hagyomány?rz? népdalkórus képviselte. Felállításra került az ?sagárdi sátor is, amelyben az érdekl?d?k ízelít?t kaphattak múltunk örökségeib?l, népviseleti öltözködési szokásaikból, múzeumi tárgyakból. A kórus tagjai a látogatókat hazai málnával, sztrapacskával és pálinkával kínálták. Az ?sagárdi sátor nagy érdekl?désr?l tett tanúbizonyságot a Nézsára látogató vendégek körében.

 


 

Nemzetiségi találkozó Bánkon

Augusztus 02-án ismét megrendezésre került Bánkon a megyei nemzetiségek találkozója. Községünket a helyi hagyomány?rz? kórus és a szlovák kisebbségi önkormányzat tagjai képviselték. A hagyományos felvonulás után a vízi színpadon a kórus tagjai is ízelít?t adtak ?sagárd szlovák népdalaiból.

 


 

II. ?sagárdi Agárfesztivál

A községi, a kisebbségi szlovák önkormányzat, a helyi civil és gazdasági szervezetek valamint a környez? vadásztársaságok és a község lakóinak kitartó és példaérték? összefogásával második alkalommal is megrendezhette településünk a II. ?sagárdi Agárfesztivált. Idén egyházi megemlékezéssel is közösen ünnepelhettük községünk neve napját. Nagy örömünkre szolgált, hogy a fesztivál ünnepi megnyitóján Kalácska Béla ny. esperes és Eszlényi Ákos községünk lelkésze is köszöntötte a fesztivál szervez?it, segít?it, résztvev?it, a községünkbe látogatókat. Az Országos Magyar Agár Klub színvonalas keretek között tartotta meg az agarak kiállítását, a bemutatókat. Az eredmények és a helyezések megítélésében ismét nemzetközi zs?ri segédkezett. Ezzel párhuzamosan folyt a nagyszínpadon a kulturális programok, el?adások bemutatása is, amelyek nagy közönségsikert arattak. A fellép?k közt új el?adóm?vészeket és együtteseket is üdvözölhettünk. A kirakodó vásárosok színes választékkal, árukínálattal segítették a fesztiváli hangulatot. Az ?sagárdi sátorokban a helyi lányok, asszonyok idén is nagy kitartással, szakértelemmel és szíves vendéglátással fogadták a fesztiválra érkez? látogatókat, vendégeket. A templomkertben a gyülekezet ifi körének tagjai egyházi kiadványok árusításával járult hozzá a fesztivál kulturális programjaihoz. Hasonlóképpen a tavalyihoz, az idén is megtörtént a fesztivál értékelése, ahol az érdekl?d?k választ kaphattak kérdéseikre, s a megjelentekkel együtt elemeztük ki a fesztivállal kapcsolatos felvetéseket, pozitívumokat és az esetleges hiányosságokat, vagy a változtatásra tett javaslatokat. Ezúton is köszönjük mindazok közrem?ködését, akik a fesztivál sikeres létrejöttét, annak megrendezését, lebonyolítását bármilyen formában segítették.

 


 

Haluska fesztivál

Szeptember 12 –én került megrendezésre a vanyarci fesztivál. A sztrapacska készítésében jártas, szakavatott és gyakorlott csapat ismét meghívást kapott erre az alkalomra. A rendezvényen felkérést kaptak a csapatok arra, hogy a hazai ízek bemutatása mellett mutassák be községünk népviseletét is, ahonnan érkeztek. A népviseleti bemutatón, községünket Gyuricza Pálné képviselte nagy sikerrel. Gazdasszonyaink f?ztje sok vendéget vonzott az ?sagárdi sátorba, ezzel is öregbítette községünk hírnevét.

A csapat vezet?je: Vachó Sámuelné

Tagjai: Kresnyavi Józsefné

Sohan Andrásné

Húsvéti Jánosné

Gyuricza Pálné

Petyánszki András

 


 

Takáts Gyula

Szüreti vers

 

Szüretelnek, énekelnek,

Láttál-e már ennél szebbet?

Dió, rigó, mogyoró,

Musttal teli a kiskancsó,

Sose láttam szebbet.

 

Az öregnek aszú bor jár,

A gyereknek must csordogál.

Dió, rigó, mogyoró,

Szüretelni, jaj, de jó!

Igyunk erre egyet!

 

Szeptember 26-án hagyományainkhoz híven megrendezésre került községünkben a szüreti felvonulás, amelynek m?soros része a nagyszínpadnál folytatódott. Az óvodások, kisiskolások vidám m?sorát a helyi népdalkórus, a helyi néptánccsoport néptáncbemutatója követte, amelyek vidám hangulatot teremtettek a néz?k körében.

Vendég fellép?ként az acsai hagyomány?rz?csoport ének és tánccsoportja szórakoztatta a közönséget. A nap fellép? díszvendége a Tücsök zenekar volt. A friss népzenei lassú és szapora ritmusok táncra késztették a fiatalokat, id?seket egyaránt. A szüret jó hangulatú vendéglátással és esti bállal záródott.

 


 

„Szomszédolás”

Október 04-én a fels?petényi falunapon vendégszerepeltek táncosaink. A meghívásnak eleget téve szüreti „botos” táncot adtak el?. A fels?petényi község nagy tapssal köszöntötte ?sagárd táncosait, akik jó hangulatot teremtettek a Tücsök zenekar kíséretében a kultúrházban megjelenteknek.

 


 

Iktatás

2009. október 5-én Dr. Fabinyi Tamás püspök úr részvételével, Szabó András esperes úr hivatalába iktatta Eszlényi Ákos lelkész urat, aki hivatalosan is a község lelkipásztora lett.

 


 

56-ra emlékeztünk

Október 22-én méltóképpen, ünnepélyes keretek között emlékezhettek községünk lakói az októberi forradalom ötvenharmadik évfordulójára. Agárdi András polgármester úr ünnepi beszédét, Eszlényi Ákos ev. lelkész úr gondolatai zárták. Az óvodás gyermekek ?szi dalokkal, versekkel tisztelegetek 56 emlékének. A megemlékezésben Tóth János a magyar Operaház el?adóm?vésze is részt vett, aki a maga által megzenésített versek el?adásával emelte az ünnep fényét.

 


 

Id?seket ünnepeltünk

Endr?di Sándor: Kis imádság szül?kért

 

Akik minden gondjaikkal

értem élnek, rám vigyáznak:

Áldd meg Isten, két kezeddel

jó anyámat, jó apámat.

 

November 20-án ünnepeltük az Id?seket, az önkormányzat rendezésében a faluházban. Az ünnepi köszönt?t Eszlényi Ákos, ?sagárd evangélikus lelkésze tartotta. A megjelenteket az óvodások és iskolások versekkel, énekekkel köszöntötték. A délutánt jelenlétével tisztelte meg Várkonyi Szilvia m?vészn?, aki híres operett slágerek el?adásával örvendezte meg az egybegy?lteket. A vendéglátást nosztalgiavetítés zárta. A kivetít?n nagyon régi fényképek elevenedtek meg, s törtek el? az emlékezés gondolatai. Örömmel ismerték fel az egybegy?ltek ifjúságuk szép napjait, s emlékezhettek a fotók segítségével fiatalságukra, együttlétekre, összejövetelekre.

 


 

Szlovák nemzetiségi est

November 28-án Salgótarjánban került sor a szlovák nemzetiségi díjátadásra és ünnepélyes gálaestre. Évente ezen alkalomkor kiosztják a megyei szlovákságért emlékdíjat azoknak a személyeknek, akik sokat tesznek, vagy tettek a megyei szlovákok fennmaradásáért. A díjátadó ünnepséget gálam?sor zárta. Az idei fellépést a Szlovákiából érkez? Zelezjár népzenei együttes szolgáltatta. Községünket, ?sagárdot a helyi hagyomány?rz? kórus tagjai képviselték.

 


 

„Ovi Morzsák”

Ovis cikksorozat

 

Pályázat

Mint minden évben idén is részt vett az óvoda az N. m. Közoktatási közalapítvány pályázatán. Idén a küls? környezet esztétikai tételéhez c. pályázat eredményeként 40.000Ft-ot nyert az óvoda. A környezetei nevelés keretében az óvodás gyermekek kirándulására 25.000 Ft támogatásban részesítette ovisainkat a pályázati bíráló bizottság.

 

 

 

Május-Pünkösd hava-Tavaszutó

 

„Május, mosolygó,

Békék torkát megoldó,

Gyöngyvirág-nyitogató,

Cserebogár-zúgató.”

 

„Kedves óvodám, sok víg nap után,

itt a búcsúnap, indul a csapat”

2009. június 5-én a faluház nagytermében búcsúztattuk nagycsoportosainkat, és zártuk a 2008/2009-es tanévet. 16 f?s gyermek létszámunkból 3 nagycsoportos Korgyik Estella, Kurucz Adrián és Lieszkovszki Fanni kezdhette meg szeptemberben a „nagybet?s életet” a N?tincsi iskola els? osztályában. Az óvodás élet hétköznapjaiban és ünnepnapjaiban külön kis napsugarak voltak, akik a többi gyermekkel együtt egyéniségükkel színesítették és gazdagították az ?sagárdi óvoda hírnevét. Tudomásunk szerint jól veszik az „els?s akadályokat” és jó félévi bizonyítványt kívánunk nekik.

 

 

 

Szeptember-?szel?- Szent Mihály hava

„Szállnak, szállnak,

Peregnek a levelek,

Erd?-mez? lakóinak

Puha ágyat vetnek”

 

A 2009/2010-es tanévet óvodánkban 15 f?s gyermeklétszámmal kezdhettük meg. Négy új kiscsoportos óvodással b?vülhet létszámunk. A kicsik zökken?mentesen illeszkedtek be az óvodai élet világába, amit az óvodás társaik és a feln?ttek is nagy örömmel, szeretettel és szívesen vették.

Óvodásaink:

Bagdán Odett

Baksza Bianka

Bondor Álmos Keve

Gyuricza Péter

Húsvéti Viktória

Karaba János

Karaba Péter

Kraft Dorina

Koczur Lídia

Korgyik Ádám

Lieszkovszki Dávid

Makrai Botond

Mészáros Krisztián

Pintér Alexandra

Tabics Joel

 

A 2010 tavaszán érkez? leend? óvodásainkat is nagy szeretettel várjuk!

Október-?sz hó-Mindszent hava

 

„Sötétben is fúj a szél, hosszú lába földig ér.

Eresz alatt kopogtat, ne hajolj ki megfoghat!”

 

Élmény a Piszke tanyán

 

Egy gyönyör? októberi délel?ttön az óvodásokkal felkerekedtünk és kirándulást szerveztünk a Piszke-tanyára. A gyerekek már nagy izgalommal várták ezt a napot, s nagyon készültek rá. A hátizsákok, táskák megteltek elemózsiával, nehogy megéhezzünk, megszomjazzunk a nagy úton. Hiszen kirándultunk! Öröm volt nézni ahogyan a kis csapat birtokolta az utcák, utak területét, ami a Piszke tanyára vezetett. Útvonalunkon érintettük a parkot, ahol a gyerekek felcserélhették az óvodai udvari játékokat a játszótéri játékokra. –Hiszen ez is ?értük van.- Elegend? játék után nekiindultunk az út hátralév? részének, ami még ránk várt úti célunkig. A tanya kapujában, a nagy báláknál már szeretettel várt és fogadott Pullai Kriszti „néni”, aki kedvesen invitálta a csapatot a látogatásra. Mindjárt egy nagyon rendezett és gyönyör? porta fogadott minket, ahol els? üdvözletüket a lovak és Füge, a szamár tartogatták számunkra. A falusi élet jó ismer?i, a bátrabb gyerekek mindjárt lovagolni, szamaragolni szerettek volna a kedves álatok láttán. Kriszti néni megnyugtatta ?ket. - El?bb ismerkedjünk össze a tanya többi lakóival aztán mindenre sor kerül. - Volt is nagy ámulat bámulat. Láthattuk a különféle fajtájú disznókat miközben békésen túrogatták a megnyer? külsej?, szakértelemmel kialakított karám talaját. A gyerekek saját kezükkel etethették meg a bocit, kecskéket, bárányokat. Megismerkedhettek a különböz? állattartások lakóhelyszíneivel. Szemt?l szembe közelr?l tanulmányozhatták a tanyán lév? állatokat. Játszhattak, a szabadban, egy gyönyör?, rendezett környezetben élhették ki mozgásszükségletüket. A sok élmény után a Pullai család vendégszeretetét a szalmabálákból készült lakóházban is élvezhettük. Kriszti „néni” finom teával és kukoricás csemegével kínálta az óvodás csapatot. A vendéglátás után el?kerültek a hátizsákokból az elemózsiák, s jó étvággyal fogyaszthatták az útra csomagolt szendvicseket, innivalókat. A rövid pihen? után újra birtokba vették a gyerekek a tanya területét és a játék folytatódott. Közben megérkezett Karcsi” bácsi is, aki bemutatta az ostorpattogtatás tudományát a gyerekek örömére és ámulatára. Ebb?l a tudományból Kriszti „néni” is kivette a részét. A kis tóban felfedezhették az ott él? vízi állatok lakó-és életmódját. A tó partján énekekkel, játékokkal köszöntötték a gyerekek vendéglátóikat. Miután megismerkedtünk a tanya összes lakójával, a gyermekek önkéntes alapon megismerkedhettek Karcsi „bácsi” jóvoltából, Fügével, a szamárral. Kezd?dött végre a várva várt szamaragolás, kedvencük hátán. Ezt a lehet?séget hosszú ideig szerették volna a gyerekek kihasználni, de az id? múlása elégnek nyilvánította ezt az izgalommal teli, bátorság-és bizalom próbáló eseményt. Az élmény dús programot, a meleg szeretetteljes fogadtatást megköszönve búcsúztunk el a Pullai családtól, akik máris tarsolyukban tartogatva felkínáltak egy téli kirándulást is a csapat számára. A gyerekek nehezen szánták rá magukat a visszaútra, mert nagyon jól érezték magukat. Élményekben gazdagon térhettek haza otthonukba. Ezúton is köszönjük ezt a csodálatos napot, amit a Pullai Kriszti „néni” és Karcsi „bácsi” tett lehet?vé az óvodások számára. Olyan élményekkel térhettünk vissza az óvodába, amit csak egy természetet igazán szeret?, véd? emberek tudnak sz?kebb és tágabb környezetük számára átadni. Úgy gondolom ?sagárd még egy természeti gyöngyszemmel lett gazdagabb a Pullai család munkája, környezetalakító tevékenysége és természet- állatszeretete által. Az óvoda dolgozói és gyermekei nevében köszönjük, s további jó egészséget, sikeres, kitartó munkát kívánunk!

Ági óvó néni

 


 

december-tél el?- Karácsony hava

 

„Felh? lesz az országút,

Kocsis a hóember,

Amerre jár, hull a hó,

Köszöntelek, December!”

 

Idén december 6-án ellátogatott kis falunkba is a Mikulás. Igaz hóesés nem kísérte útját, nem is szánon jött, de megérkezett. Mint minden évben a gyermekek kicsik és nagyok izgatottan várták. A faluházban az óvodások m?sorral köszöntötték, amit a Mikulás csomagosztással köszönt meg, melyet a helyi Szlovák Kisebbségi Önkormányzat adományozott az ünnepségen megjelen? gyermekeknek.

 

„Minden jót kívánok”

(népköltés)

 

Adjon Isten füvet, fát,

teke pincét, kamrát,

boldogságot hazánkban

ebben az új évben!

 

Adjon Isten minden jót,

öt-hat tyúkot, jó tojót!

Hízott disznót, sok hurkát,

tele pincét, kamrát,

sonkát, kolbászt, szalonnát,

gond ne bántsa a gazdát!

 

Adjon Isten szép vetést,

reng?-ringó jó termést!

Békesség és szeretet

töltse meg a szívetek

az új esztend?ben.

 


 

Comenius pályázat

Az óvoda ebben az évben Európai Uniós pályázatot nyert, amelynek munkája 2009-t?l 2011-ig tart. A pályázat a Comenius Iskolai Együttm?ködések pályázattípusa, amelyet Brüsszel írt ki. A program az „élethosszig tartó tanulás” programját határozta meg, amit a közoktatás alapfokára (óvoda, általános iskola, és ált. középiskola) írtak ki. Ezt a pályázatot több európai ország részvételével hirdették meg, s ezen úton kapcsolódhattak be ezek az országok. Abban a pályázati körben, amelyben az ?sagárdi óvoda is pályázhatott hét ország Románia, Bulgária, Spanyolország, Litvánia, Lengyelország, és Magyarország kiválasztott óvodái, iskolái nyújthattak be pályázatot. sajnos ebben a pályázatban csak három ország szerepel benne. A Comenius pályázat bírálói 12.000 eurót szavaztak meg az óvodáknak. Ezt az összeget utazásokra, az adott országok intézményeinek, az azokat fenntartó városi és települési hivatalok megismerésére, és nem utolsósorban az óvoda m?szaki ellátottságának fejlesztésére lehet fordítani. A pályázat kapcsolattartása írott és szóbeli formában angol nyelven történik. A szakmai útmutatások, az oktatási-nevelési programok, az ezekkel járó feladatokat csak angol nyelv? kommunikációval. A nyelvtudás hiányossága küls? személlyel megoldható, aki esetünkben térítésmentesen vállalta a feladatot. A három ország pályázatának a témája: Játék a természetben-Play with children in Nature. A koordinátor intézmény (olasz) irányítja a két éves munkát: hónapról hónapra leírja azokat a munkafeladatokat, amit az óvodának teljesítenie kell, s határozza meg az utazások, a meetingek számát, idejét. a találkozások között ellen?rz? és tájékoztató munka folyik, ahol kölcsönösen cserél?dnek a munkafolyamatok megbeszélése, a nevelési és oktatási programok hatásai. Az óvoda nem önálló gazdasági intézmény. A nyertes pályázati összeg a körjegyz?ség gazdasági és pénzügyi osztályán kerül folyamatosan elszámolásra és ellen?rzésre. A pályázat befejez?désével a végleges elszámolás a Comenius pályázatbíráló bizottságában kerül ellen?rzésre és elszámolásra. A Comenius pályázat által olyan kapcsolatteremtésekre van lehet?ség, amely komoly háttérmunkát kíván, amit a nevel?testületeknek kell elvégezni. Óvodánk egyedi sajátossága esetében ez a tantestület 1 pedagógus. A pályázattal járó munka komoly és háttértudással rendelkez? feladatokat ró a pályázati résztvev?kre. A pályázati feltételeknek az ezzel járó munkáknak nemzetközileg kell megfelelni. Szeretnénk, ha Magyarország képviseltében óvodánk, ?sagárd minden szinten megfelelne ezeknek az elvárásoknak. Reméljük, ezekben az európai országokban méltóképpen jut el egy ilyen kis település híre (munkája és összefogása révén), mint ?sagárd. A pályázati program els? hivatalos útjára 2009 novemberében került sor Olaszországban. Helyileg Ponte Corvo városával, St. Giovanni nagyközséggel és annak hivatalaival és oktatási intézményeivel vettük fel a kapcsolatot. A Comenius pályázat három országának résztvev?it, azok hivatalos küldötteit a Ponte Corvo-i városházán és St. Giovanni nagyközség községházában a jegyz?asszony és a polgármesterek hivatalos keretek között ünnepélyesen fogadták. Ezeken a hivatali fogadásokon dokumentumok aláírására is sor került. Err?l a pályázati együttm?ködésr?l a helyi napilapok is kiemelten tudósítottak. Több óvoda és iskolalátogatásra is sor került, ahol nagyon-nagy szeretettel fogadtak. Ezen alkalmakkor került sor egymás munkájának megismerésére. Prezentációk, meetingek, megbeszélések keretében eddigi pályázati programjaink megvalósításának eredményei kerültek bemutatásra. Egymás tapasztalatait közösen megismertük, kicseréltük. Az elkövetkez? munkafeladatokat egyeztettük és írásban rögzítettük. A következ? találkozóig (amely el?reláthatólag jöv?re lesz ?sagárdon) reméljük sikeresen folytathatjuk munkánkat. Találkozásaink alkalmával pedig még jobban er?södik kapcsolatrendszerünk ezekkel az országokkal. Ezen sorok befejezéseként szeretném átadni Ponte Corvo város és St. Giovanni nagyközség hivatalainak és oktatási intézményeinek, s nem utolsósorban a spanyol küldöttek meleg és szeretetteljes üdvözletét.

 


 

Erd?szélén szép az élet

A történetet pár rövid szócskával kezdeném: jöttünk, láttunk, beleszerettünk, itt maradtunk. De a kezdeti rövid eszmefuttatásomat most kifejteném…

Az egész körülbelül két éve kezd?dött, amikor itt ?sagárdon elkezdtünk tanyát építeni. Szinte minden szabadid?nket itt töltöttük kint a tanyán, építgettük, szépítgettük és fejlesztgettük a mi kis jöv?nket: a Piszke-tanyát. Majd a faluból egyre többször jött ki hozzánk egy-egy kedves ember, akik jószív?en felajánlották segítségüket. Mindig mondták: „Bármire szükségetek van, szóljatok nyugodtan!” Ez nekünk eleinte szokatlan volt, hiszen egy városból érkeztünk, ahol ha két ember elhalad egymás mellett, se köszönés, se szóváltás, se semmi. (persze kivételt képeznek a családtagok és a rokonok, no meg a barátok) Itt viszont mindenki mindenkinek köszön, mindenki kedves, figyelmes és segít?kész. Egyb?l beleszerettünk ennek a kis csöppnyi falunak a hatalmas szívébe. Abba, ahogyan itt, ebben a közösségben a mindennapok telnek.

Persze akadtak eleinte nehézségek is, amelyeket nehéz volt megszokni, de mára már teljesen hozzászoktunk az itteni élethez. Nagyon szeretünk itt lakni. N?véremmel nagyon sokat köszönhetünk az itteni ifiseknek, mert segítettek beilleszkedni a közösségbe még jobban, és jó érzés, hogy már mi is tartozunk itt valahová.

De mesélek egy kicsit a tanyánkról és magunkról is, ha nem bánják. Amikor elkezdtük a tanyánkat építeni, az volt az elképzelésünk, hogy egy olyan helyet hozzunk létre, ahol megtalálhatók azok a háziállatok, amik régen is egy falusi portához tartoztak. Ez az elképzelésünk a mai napig is megmaradt, de eközben elkezd?dött nálunk a kutyás terelés is. A Magyar Mudi Klub is rendezett nálunk terel?versenyeket, így jött szeptemberben az ötlet, hogy ezen a szép helyen, itt ?sagárdon rendezik meg a Mudi viadalt. Bár a rendezvény létszáma családiasnak volt mondható, sokan jöttek külföldr?l is. A dog dacing, az agility és a BH volt a foci pályán, a terelés pedig nálunk a Piszke-tanyán. Azóta is sokat emlegetik ezt a versenyt, mindenkinek nagyon tetszett a hely, és a környezet. Az interneten sok helyen felt?nt az ?sagárdi templomtorony és a szép táj a fotókon és beszámolókon. Ide mindenki visszavágyik…írják.

Sokan kérdeznek meg n?véremet és engem, hogy hol jobb élni: Vácon, vagy itt ?sagárdon? Krisztivel ilyenkor egyértelm? és határozott választ szoktunk adni: itt, ?sagárdon. Ezt sokan furcsállják. Pedig a válasz számunkra egyszer?: mi úgy n?ttünk fel, hogy sok id?t töltöttünk természet és állat közelben. Mindig is voltak kutyáink, (mellettük n?ttünk fel), a kutyáinkkal sportoltunk is, négy évet lovagoltunk is, sokat kirándultunk Anyáékkal és a kutyákkal, így nekünk nagyon jó érzés, hogy az otthonunk a Naszály lábánál van, és ha például sétálni van kedvünk tanulás el?tt, el tudunk menni az erd?be is. Itt sok id?t tudunk tölteni Anyáékkal, mert régebben, amikor már megvolt a tanya, de még nem laktunk itt kint, hétköznap Anyáék itt voltak, mi n?véremmel pedig Vácon suliban, aztán pedig egyedül otthon. De itt együtt a család egész délután! Együtt lovazunk, kertészkedünk, építgetünk, stb.

Mi boldogok vagyunk itt ?sagárdon, szeretünk itt élni. Köszönjük, hogy befogadtak minket!

 

Pullai Viktória

Tanuló

 


 

Anyakönyvi hírek:

2009. évben elhalálozott

 

Pijár János január 6-án

Czobori Pál január 21-én

Benyó Andrásné március 19-én

 

2009. évben született

 

Varga Tamás (an: Janecska Mária)

2009. március 20.

 


 

Megye III. osztály labdarúgó bajnokság

 

Bajnokság állása 2009. ?szi szezon

 

4. ?sagárd

 

2008-2009 bajnokság végeredménye

 

6. ?sagárd

 

Foci eredmények 2009. ?sz

 

Vámosmikola-?sagárd           2-3

?sagárd-Fels?petény              5-2

Borsosberény-?sagárd           1-1

?sagárd-Bernecebaráti           3-0

Rétság-?sagárd                     4-0

?sagárd-Hont                        5-1

Tereske-?sagárd                   2-2

?sagárd-Legénd                    7-4

Tolmács-?sagárd                   2-3

Nógrád-?sagárd                    4-0

?sagárd-Szátok                     1-3

 


 

És a Télapónak ki ad ajándékot?

(Tarcsai Szabó Tibor)

 

- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Már csak egyet alszunk, és itt a Télapó! - rontott be lelkesen a kis ház ajtaján Boglárka.

- Szervusz, kislány! - köszöntötte az öregember, elnéz?en mosolyogva Boglárka szeleburdiságán. - Gyere ide és mesélj, mit kértél a Télapótól!

Boglárka fürgén odaszaladt az öreg Kapusihoz, és kényelmesen az ölébe fészkelte magát.

- Nagyon jó voltam az idén - mondta, és ujjain számolni kezdett. - Jól tanultam, jól is viselkedtem, sokat segítettem anyunak és apunak, mindig szót fogadtam - itt egy kicsit megakadt a felsorolásban -, vagy legalábbis majdnem mindig - helyesbített -, de azért igazán jó voltam, és ... és most biztosan megkapom, amit szeretnék...

- És mit szeretnél?

- Egy csodálatos, nagy babát. Akkora mint én - tárta szét apró kezeit a kislány - gyönyör? sz?ke haja van, kék szeme, és ... és meglátod, nagyon megszereted majd te is.

- Aztán arra gondoltál-e már, hogy a Télapónak ki ad ajándékot? - kérdezte váratlanul Kapusi bácsi.

- A Télapónak? - csodálkozott Boglárka. - De hát neki nem kell ajándék, hiszen tele van a puttonya mindenfélével. Azt vesz ki bel?le magának, amit csak akar.
- Azért az nem úgy van ám, Boglárka! A Télapó egész évben gy?jti a sok ajándékot a gyerekeknek, tömi tele a puttonyát. A végén aztán semmi sem marad neki, hiszen nem magáért gy?jtöget, hanem a gyerekek örömére. Te szeretsz ajándékot kapni, Boglárka?

- Igen, nagyon!

- Na látod! Szegény Télapó is biztosan örülne, ha valaki gondolna rá. De hát a Télapónak ki ad ajándékot!? - ismételte meg a kérdést Kapusi bácsi, és mosolygó szemmel, várakozva nézett a kislányra, aki láthatóan elgondolkodott a hallottakon.

- Szegény Télapó! - mondta kisvártatva Boglárka. - Tényleg nagyon rossz lehet neki!

- Gondold csak el - folytatta az öreg -, milyen magányos lehet a Télapó egész évben. Még a gyerekek se gondolnak rá, csak ilyenkor, amikor ajándékot várnak t?le! Aztán ha megkapták - el is felejtik hamar, mintha ott se járt volna.

- Jó estét, Kapusi bácsi! - nyitott be az ajtón váratlanul egy magas, bajuszos fiatalember, furcsa, kis zöld kalapban. - Mit szól, milyen szép fehér telünk van! Így aztán biztosan idetalál a Télapó a szánjával, igaz-e kislány?

- Szervusz Kálmán! - köszöntötte az öreg. - Mi járatban erre, hol még a madár sem jár? Legfeljebb csak ilyen pelyhes kiscsibe - pillantott Boglárkára szeretettel.

- Csak benéztem, hátha meggondolta magát a festmény ügyében.

- Nem eladó! - rázta meg a fejét Kapusi bácsi.

- Ugyan már, minek az a téli tájkép magának, mikor itt van az igazi, hamisítatlan hó rengeteg! Csak ki kell néznie az ablakon!

- Mondtam már neked Kálmán, hogy ez emlék apámtól. Ez az utolsónak festett képe maradt csak meg az egész gy?jteményb?l. Ezt pedig nem adom el.

- Hát, ha mégis meggondolná magát, csak szóljon! Tudja, hogy bármikor jó árat adok érte - mondta a fiatalember, majd megemelte kalapját és távozott.

- Milyen képr?l beszéltetek? Megnézhetem? - ugrott fel Boglárka.

- Gyere, megmutatom.

A szomszéd szobában Boglárka még sosem járt. Egyszer? kis szobácska volt, középen, a fal mellett egy öreg, rozoga ágy terpeszkedett méltóságteljesen, felette egy festmény, díszes keretben. A kép egy téli tájat ábrázolt. A szikrázó hóval borított feny?fák büszkén ágaskodtak az ég felé, s a magasból letekintve ?rizték a fehérben pompázó dombokat.

Boglárka meghatottan álldogált az ágy lábánál, egy kopott karosszék mellett. Kezét az öregember tenyerébe csúsztatta, s halkan suttogott. - De hiszen ez a Télapó otthona! - és szinte hallani vélte a rénszarvasok húzta szán dallamos cseng?it.

- Bizony! - mondta Kapusi bácsi. - Ha ránézek erre a képre, nekem is gyakran eszembe jut a Télapó. Néha úgy érzem, mintha én ülnék a szánon, s száguldanék csilingelve, egyenesen ide... a gyerekekhez...hozzád...

- Na, elég az ábrándozásból! - váltott hirtelen hangnemet az öregember. - Ideje hazamenned! Gyere, elkísérlek! Gyorsan sötétedik, édesapád már biztosan vár.

Valóban, Boglárka apja a kertkapuban álldogált.

- Adjon Isten, jó estét! - üdvözölte meleg hangon Kapusi bácsit, s eszébe jutottak szülei, akik hajdanán ugyanígy várták ?t téli estéken a ház el?tt. Mert az öreg Kapusi bizony ?t is a térdén ringatta valamikor, s ? hosszú, boldog estéket töltött nála, csodálatos történeteit hallgatva.

- Jó estét neked is, fiam! Aztán mit hoz a Télapó ennek a kis fruskának? - bökött Kapusi bácsi a házba szaladó kislány felé. - Mert nagyon várja ám a holnapot!

- Tudom - sóhajtott Boglárka édesapja. - Egy óriási babára vágyik. Nagyon csalódott lesz szegény, mert sajnos nem vehetjük meg neki. Tudja Kapusi bá\', a gyárnak nehezen megy, kevés a munka, és hát meg kell néznünk alaposan, mire költjük a pénzt. Ilyen drága babára sajnos most nem telik. Talán jöv?re.

- Pedig hát szomorú lesz a kisasszony a h?n áhított baba nélkül - mondta elgondolkodva Kapusi bácsi. - De talán a Télapó majd megkönyörül rajta - tette hozzá rejtélyesen. - Na, minden jót fiam, és nyugodalmas jó éjszakát!

- Minden jót! - búcsúzott az édesapa is, és szeretettel nézett a lassan elbiceg? öreg után. \"Gondolkoztál-e már azon, hogy a Télapónak ki ad ajándékot?\" ötlöttek föl hirtelen Kapusi bácsi egykori szavai. Eszébe jutott az a hosszú, emlékezetes éjszaka, amikor órákon keresztül faragta a Télapónak szánt sípot. De régen is volt már!

- Képzeld! - fogadta a felesége, mikor belépett a házba. - Ez a lány a fejébe vette, hogy ajándékot készít a Télapónak! Talán azt hiszi, hogy így biztosan megkapja a babát.

Az édesapa elmosolyodott.

- Hagyd csak, hadd csinálja! Legalább megtanulja, hogy nemcsak kapni jó, de ajándékozni is legalább akkora öröm.

Boglárka nagy odaadással dolgozott egész éjjel. Egy rajzlapot vett maga elé, és a Télapó otthonát, a fehéren szikrázó, havas tájat festette meg. A kép közepén ott pompázott a rénszarvasok húzta szán, rajta a vidáman integet?, piros ruhás Télapóval.

Mikor elkészült, óvatosan belegöngyölte a képet a csizmájába, és a csillogóra tisztított lábbelit a ház ajtaja elé tette.

Másnap reggel Boglárka izgatottan rohant öreg barátjához.

- Kapusi bácsi! Kapusi bácsi! Nézd csak, megkaptam a babát!

- Igazán gyönyör? - dicsérte az öregember. - Majdnem olyan szép, mint te vagy.

Boglárka titokzatosan odahajolt Kapusi bácsihoz. - Én is készítettem ám egy ajándékot a Télapónak! Hogy ne érezze olyan egyedül magát! De most szaladok! - mondta, és már fogta is a kilincset. - Megmutatom a többieknek is a csodálatos babámat! Csókolom! - intett, és már ott sem volt.

Az öreg Kapusi der?sen nézett az önfeledt kislány után. Egy darabig még álldogált az ablakban, gyönyörködött a behavazott tájban, majd hálószobájába ment és kedvenc karosszékébe telepedett. Pillantását az ágy fölötti falra vetette.

A falról hiányzott a kép.

Helyében egy gyermeki elfogulatlansággal festett papírlap függött: egy téli táj, középen a vidáman integet? Télapóval. - Hosszú ideje ez a legszebb teled, Télapó! - suttogta maga elé Kapusi bácsi, és a meghatottság könnycseppei lassan gördültek alá évgy?r?kt?l barázdált arcán.

 


 

F E L H Í V Á S

 

Kérjük azon olvasóinkat, akik közérdek? információkat vagy személyes gondolataikat írásos formában szeretnék közölni a helyi újságban, írásaikat névvel ellátva az önkormányzat hivatalába, az óvodába vagy a következ? e-mail címre jutassák el. osagardi.kronika@gmail.com

Köszönjük!

Idézetek
(Élet): De hát valahogy csak elboldogulunk. Végül is így élnek az emberek, nem? Valahogy elboldogulnak. És megpróbálnak segíteni egymáson.
Bejelentkezés
Felhasználónév

JelszóMég nem regisztráltál?
Regisztráció

Elfelejtetted jelszavad?
Új jelszó kérése
Ízelítő képeinkből
Támogatónk
Ősagárd Község Önkormányzatát a Magyar Élelmiszerbank Egyesület támogatja

Magyar Élelmiszerbank Egyesület honlapjának megtekintéséhez kattintson IDE

Hírek

Tv műsor
Most megy a TV-ben