Ősagárd község Polgármesterétől

2610 Ősagárd, Rákóczi u. 93.

 

Meghívó

Ősagárd Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2021. november 29-én (hétfő)

18.00 órai kezdettel ülést tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Ősagárd Faluház

 

Napirendi pontok:

 

1. Beszámoló a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról

Előterjesztő: polgármester

2.Beszámoló a két ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Előterjesztő: polgármester

3. Ősagárd Község Önkormányzata képviselő-testületének */2021. (…….)

önkormányzati rendelete a köztisztviselők 2022. évi illetményalapjáról

Előterjesztő: polgármester

4. Ősagárd község Önkormányzat képviselő-testületének */2021.(……) önkormányzati rendelete a köztisztviselők illetmény kiegészítéséről

Előterjesztő: polgármester

5. A Vác és Vidéke Vendéglátó Kereskedelmi és Szolgáltató Nonprofit KFT-vel kötött szerződés felmondása és új szerződés megkötése

Előterjesztő: polgármester

6. Közösségszervezői munkakörben foglalkoztatott alkalmazása

Előterjesztő: polgármester

7. Társasház alapítása, alapító okirat elfogadása

Előterjesztő: polgármester

8. Az óvoda bővítési munkálataira szerződés megkötése

Előterjesztő: polgármester

9. Egyebek

Előterjesztő: polgármester

Zárt ülés

10. Szociális tűzifa kiosztása

Előterjesztő polgármester

Ősagárd, 2021.november 24.

Agárdi András sk.

polgármester