SAJTÓKÖZLEMÉNY

Dátum: 2018. 03. 16.
Kedvezményezett neve: Nőtincs Község Önkormányzata által vezetett konzorcium
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00120
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében
Támogatás összege: 249 629 464 forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. február 01.

A projekt célja
Nőtincs, Alsópetény, Felsőpetény, Ősagárd, Nézsa, Nógrádsáp és Legénd helyi viszonyainak
megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket
támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi szükségleteken és
igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló
szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.
A célok elérése érdekében régiós szinten mind a munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő
kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésére szükség van. A kereslet élénkítése elsősorban a
gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés eszközeivel érhető el, míg a munkaerő aktiválása és
foglalkoztathatóságának javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata.
Specifikus célok:
 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése.
 A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása. A
munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
 A munkaerő versenyképességének javítása.
 A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása.
 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
 A szociális gazdaság fejlesztése
Projektünk harmonizál az „együttműködő társadalom” prioritási tengellyel, és a következő tematikus
célok valósulnak meg:
 Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása,
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
 A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági
integrációja
 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása
 Hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához

Kedvezményezett neve: Nőtincs Község Önkormányzata által vezetett konzorcium
Projekt azonosító száma: EFOP-1.5.3-16-2017-00120
Projekt címe: Humán szolgáltatások fejlesztése Nőtincs térségében
Támogatás összege: 249 629 464 forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2020. augusztus 31.

 

A projekt célja
Nőtincs, Alsópetény, Felsőpetény, Ősagárd, Nézsa, Nógrádsáp és Legénd helyi viszonyainak
megfelelő, a megalkotott helyi esélyegyenlőségi programban lefektetett célcsoportra fókuszáló, őket
támogató komplex szolgáltatásfejlesztés megvalósítása. A fejlesztések a helyi szükségleteken és
igényeken alapuló, a helyi közösségek által kialakított, a helyi társadalom fejlődését szolgáló
szolgáltatások bevezetésére, fejlesztésére, a közszolgáltatások elérésére koncentrálnak.
A célok elérése érdekében régiós szinten mind a munkaerő kereslet bővítésére, mind a munkaerő
kínálat mennyiségi és minőségi fejlesztésére szükség van. A kereslet élénkítése elsősorban a
gazdaságpolitika, gazdaságfejlesztés eszközeivel érhető el, míg a munkaerő aktiválása és
foglalkoztathatóságának javítása a foglalkoztatáspolitika egyik legfőbb feladata.
Specifikus célok:
 A munkanélküliek és inaktívak munkába állásának ösztönzése.
 A fiatalok aktiválása, munkába állásuk ösztönzése és foglalkoztathatóságuk javítása. A
munkaerő-piaci szolgáltatások hatékonyságának és minőségének javítása.
 A munkaerő versenyképességének javítása.
 A gazdasági igényekhez igazodó szak- és felnőttképzési intézményrendszer kialakítása.
 A vállalatok alkalmazkodóképességének javítása.
 A szociális gazdaság fejlesztése
Projektünk harmonizál az „együttműködő társadalom” prioritási tengellyel, és a következő tematikus
célok valósulnak meg:
 Az aktív befogadás, többek között az esélyteremtés és az aktív részvétel előmozdítása,
valamint a foglalkoztathatóság javítása érdekében
 A marginalizálódott közösségek – különösen a romák körében – társadalmi-gazdasági
integrációja
 A megfizethető, fenntartható és minőségi szolgáltatásokhoz való jobb hozzáférés biztosítása,
beleértve az egészségügyi szolgáltatásokat és a közérdekű szociális szolgáltatásokat
 A foglalkoztatáshoz való hozzáférés megkönnyítése érdekében a társadalmi vállalkozói
szellem, a társadalmi vállalkozásokba történő szakmai integráció és a szociális és szolidáris
gazdaság előmozdítása
 Hozzájárulás a közösségvezérelt helyi fejlesztési stratégiák megvalósításához