Projekt címe: Humán kapacitások fejlesztése a Rétsági járásban Kedvezményezett neve: Nézsa Község Önkormányzata által vezetett konzorcium

Projekt azonosító száma: EFOP-3.9.2-16-2017-00026
Támogatás összege: 249 967 501 forint
Támogatás mértéke: 100%
Projekt tervezett befejezési dátuma: 2021. május 01.

A projekt célja
A program átfogó célkitűzése a leszakadó térségek felzárkóztatása, a területi elmaradásból,
települési méretből származó hátrányok helyi igényeken alapuló csökkentése.
Projektünk célkitűzése:
A települési önkormányzatok által fenntartott, humán közszolgáltatásokban dolgozó szakemberek
kompetencia-fejlesztése, különös tekintettel a hátrányos helyzetű emberek hozzáférésének
biztosítására, valamint a hátrányos helyzetű felnőttek kompetencia-fejlesztése.
 A gyermekek/tanulók személyiség és kompetencia-fejlesztése, az élethosszig tartó tanulás
kompetenciájának megalapozása már iskolás korban.
 A gyermekek felzárkóztatása kompetencia-fejlesztő tevékenységek, pályaorientáció,
életvezetési tanácsadással.
 A gyermekek esélyteremtése komplex beavatkozással
 Az egészséges életmód iránti igény kialakítása már gyermekkorban
 Az óvodapedagógusok kompetencia-fejlesztése, a hátránykompenzáció eredményességének
növelése
 A lemorzsolódással veszélyeztetett gyermekek számnak csökkentése
 Iskolán kívüli nyelvoktatás, pályaorientációs tanácsadás, szabadidős programok, tudatos
pénzügyi magatartás, öko-tudatosság fejlesztése
 Szemléletformáló programok megvalósítása az óvodában: együttműködés fejlesztése szülők
és óvoda között, élethosszig tartó tanulás, a képzettség, iskolai végzettség fontossága a
munkaerő-piacon való boldogulásért
 Óvodai tevékenységek: óvodapedagógusok képzése, intézkedési terv kidolgozása a
beovódázási arány növelése érdekében, gyermekeknek kompetencia-fejlesztő
tevékenységek (úszásoktatás, mozgáskoordinációs fejlesztés, zeneovi), mediációs programok
 Egészségnapok óvodákban: cél a testi és lelki egészség fontosságának hangsúlyozása,
egészségvédelem érdekében tevékenysége
 Ösztöndíjrendszer működtetése, korai iskolaelhagyás megelőzése modellprogram
kidolgozása, kipróbálása, egyéb kompetencia-fejlesztő tevékenységek